V PRIMERU NESREČE ALI POŽARA KLIČI 112

Področje delovanja

Na zemljevidu je označeno območje, kjer posreduje Gasilsko reševalna službe Kranj.

 

Gasilsko reševalna služba Kranj opravlja vso svojo dejavnost na področju petih občin. Osnovno območje posredovanja je Mestna občina Kranj, poleg tega pa naloge zaščite in reševanja pogodbeno opravlja še na področju štirih občin: Naklo, Preddvor, Jezersko in Šenčur. Področje delovanja zajema 372,4 km² oziroma 73.750 prebivalcev (podatek iz leta 2014).

 

Gasilsko reševalna služba Kranj je tudi ena izmed 45 gasilskih enot širšega pomena (GEŠP), ki delujejo na področju Slovenije, in največja od 4 gasilskih enot (poleg GARS Kranj so to še GARS Jesenice, PGD Bled in PGD Škofja Loka), ki pokrivajo Gorenjsko.

 

To pomeni, da je enota poleg osnovnih nalog zaščite in reševanja zadolžena za izvajanje nalog zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah (pri katerih so prisotne nevarne snovi), nesrečah v daljših avtocestnih in drugih cestnih ter železniških predorih, nesrečah na tekočih ter stoječih vodah ter v drugih nalogah zaščite in reševanja širšega pomena. 

 

Področje posredovanja Gasilsko reševalne službe Kranj v okviru enote GEŠP obsega območje med Lescami na zahodu in Vodicami na vzhodu ter Jezerskim na severu in Jeprco na jugu. V primeru naravnih nesreč ali drugih nesreč večjega obsega pa lahko za pomoč izven opisanega območja enoto aktivirata poveljnik Civilne zaščite gorenjske regije (nesreče na področju Gorenjske) ali poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.

Gasilsko reševalna služba Kranj

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj, Slovenija

Kontakt

Tel: +386 4 23 75 251

Faks: +386 4 23 75 252

E-mail: info@gasilcikranj.si

  

 

Gasilsa zveza Slovenije SPIN