V PRIMERU NESREČE ALI POŽARA KLIČI 112

Organiziranost

Organiziranost Gasilsko reševalne službe Kranj

 

Gasilsko reševalna služba Kranj (GARS Kranj) je bila kot poklicna gasilska enota ustanovljena  leta 1959. Prvotno je delovala v formaciji gasilskega voda, leta 1961 pa se je preimenovala v Poklicno gasilsko četo Kranj. V letu ustanovitve gasilskega voda je bilo zaposlenih 24 gasilcev, z ustanovitvijo Poklicne gasilske čete pa se je to število dvignilo na 49. Prvo leto je gasilski vod posredoval na 35 intervencijah, pretežno posredovanjih ob požarih. Z leti je naraščalo število drugih posredovanj: ob prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi in različnih tehničnih intervencijah.

 

OrganiziranostSlika 1: Organiziranost GARS Kranj

 

Področje dela poklicnih gasilcev obsega gašenje požarov, posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi in prometnih nezgodah ter različna tehnična posredovanja. Uspešnost našega posredovanja je poleg ustrezne številčnosti odvisna od opremljenosti enote ter znanja uporabe opreme in orodij, s katerimi razpolagamo.

 

Delo v Gasilsko reševalni službi Kranj je skladno s Statutom zavoda organizirano v naslednjih področjih:

  • operativna gasilsko-reševalna dejavnost,
  • preventivna dejavnost,
  • servisna dejavnost,
  • računovodsko-administrativna dejavnost.

 

Operativni del GARS Kranj predstavljajo vodja gasilske operative in 4 izmene, skupaj 44 zaposlenih. Vsako od štirih operativnih izmen vodi vodja izmene. Zaradi specifičnosti zahtev posameznih vrst posredovanj in nalog v okviru zavoda se trudimo zagotoviti ekvivalentno operativno sposobnost vsake izmene (avtomehaniki, specialisti za nevarne snovi, potapljači, reševalci na vodi, specialisti za vrvno tehniko, serviserji dihalnih aparatov in tlačnih posod ipd.). Vzdrževanje strojev in naprav poteka pod vodstvom pooblaščenih operativnih gasilcev, mehanikov posameznih izmen. V zadnjih nekaj letih smo uspeli pridobiti potrebna znanja tudi za servis hidravličnega orodja, vodnih črpalk in drugega manjšega gasilskega orodja in opreme, s katero rešujemo v primeru nesreč in požarov. 

 

Gasilsko reševalna služba Kranj

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj, Slovenija

Kontakt

Tel: +386 4 23 75 251

Faks: +386 4 23 75 252

E-mail: info@gasilcikranj.si

  

 

Gasilsa zveza Slovenije SPIN