V PRIMERU NESREČE ALI POŽARA KLIČI 112

Organiziranost

Uvodni nagovor direktorja

Poklicni gasilci smo edina poklicna reševalna enota za zaščito, reševanje in pomoč, ki svoje delo opravlja 24 ur na dan. V enoti smo zaposleni posamezniki s tistimi praktičnimi znanji, brez katerih si uspešnost posredovanj težko predstavljamo. Zahtevnost dela je pač taka, da so praktične izkušnje velikokrat prvi pogoj za uspešnost posredovanja. 

 

Trenutno je v Gasilsko reševalni službi Kranj zaposlenih 59 ljudi. Poleg dnevne službe (vodstvo) in preventivne gasilske službe so to večinoma poklicni gasilci. Razdeljeni so v štiri skupine oziroma izmene. Vsako od štirih operativnih izmen, sestavljeno iz povprečno 11 gasilcev, vodi vodja izmene. Zaradi specifičnosti zahtev posameznih vrst posredovanj in nalog v okviru zavoda so na vsaki izmeni gasilci, ki so zadolženi za posamezne specialnosti: potapljači, specialisti za vrvno tehniko, serviserji dihalnih aparatov in tlačnih posod. V zadnjih nekaj letih smo uspeli pridobiti potrebna znanja tudi za servis hidravličnega orodja, s katerim posredujemo ob prometnih nesrečah. Gasilci torej gasimo požare, posredujemo ob nesrečah z nevarnimi snovmi in prometnih nezgodah ter ob različnih tehničnih zapletih. Uspešnost našega posredovanja je odvisna od dveh osnovnih dejavnikov, in sicer opremljenosti enote ter znanja uporabe opreme in orodij, s katerimi razpolagamo.

 

Število posredovanj ob različnih vrstah nesreč, požarov in drugih nezgod se iz leta v leto veča. Gasilsko reševalna služba Kranj je pristojna tako za Mestno občino Kranj kot za občine Naklo, Šenčur, Preddvor in Jezersko. Kot ena od 44 slovenskih gasilskih enot širšega pomena v primeru prometnih nesreč in nesreč z nevarnimi snovmi pokrivamo večje območje, ki obsega področje Gorenjske: od Medvod na vzhodu do Vrbe na zahodu ter od Jezerskega na severu do Žabnice na jugu. Poleg tega smo vedno pomagali tudi izven dogovorjenih področij, zadnje večje posredovanje je bilo ob poplavah v letu 2007, ko smo bili v Železnikih prisotni med prvimi. Glede na to, da je ustanovitelj naše, pa tudi ostalih poklicnih enot po Sloveniji, lokalna skupnost (občina), je podpora odgovornih na občini ključnega pomena, česar se v enoti dobro zavedamo. Prav tako je zelo pomembno sodelovanje poklicne gasilske službe s prostovoljnimi gasilskimi društvi in ostalimi enotami iz sistema Civilne zaščite v Mestni občini Kranj. 

 

Tomaž Krišelj, direktor 

Organiziranost Gasilsko reševalne službe Kranj

 

Gasilsko reševalna služba Kranj (GRS Kranj) je bila kot poklicna gasilska enota ustanovljena  leta 1959. Prvotno je delovala v formaciji gasilskega voda, leta 1961 pa se je preimenovala v Poklicno gasilsko četo Kranj. V letu ustanovitve gasilskega voda je bilo zaposlenih 24 gasilcev, z ustanovitvijo Poklicne gasilske čete pa se je to število dvignilo na 49. Prvo leto je gasilski vod posredoval na 35 intervencijah, pretežno posredovanjih ob požarih. Z leti je naraščalo število drugih posredovanj: ob prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi in različnih tehničnih intervencijah.

 

OrganiziranostSlika 1: Organiziranost GRS Kranj

 

Področje dela poklicnih gasilcev obsega gašenje požarov, posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi in prometnih nezgodah ter različna tehnična posredovanja. Uspešnost našega posredovanja je poleg ustrezne številčnosti odvisna od opremljenosti enote ter znanja uporabe opreme in orodij, s katerimi razpolagamo.

 

Delo v Gasilsko reševalni službi Kranj je skladno s Statutom zavoda organizirano v naslednjih področjih:

  • operativna gasilsko-reševalna dejavnost,
  • preventivna dejavnost,
  • servisna dejavnost,
  • računovodsko-administrativna dejavnost.

 

Operativni del GRS Kranj predstavljajo vodja gasilske operative in 4 izmene, skupaj 44 zaposlenih. Vsako od štirih operativnih izmen vodi vodja izmene. Zaradi specifičnosti zahtev posameznih vrst posredovanj in nalog v okviru zavoda se trudimo zagotoviti ekvivalentno operativno sposobnost vsake izmene (avtomehaniki, specialisti za nevarne snovi, potapljači, reševalci na vodi, specialisti za vrvno tehniko, serviserji dihalnih aparatov in tlačnih posod ipd.). Vzdrževanje strojev in naprav poteka pod vodstvom pooblaščenih operativnih gasilcev, mehanikov posameznih izmen. V zadnjih nekaj letih smo uspeli pridobiti potrebna znanja tudi za servis hidravličnega orodja, vodnih črpalk in drugega manjšega gasilskega orodja in opreme, s katero rešujemo v primeru nesreč in požarov. 

 

Gasilsko reševalna služba Kranj

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj, Slovenija

Kontakt

Tel: +386 4 23 75 251

Faks: +386 4 23 75 252

E-mail: info@gasilcikranj.si

  

 

Gasilsa zveza Slovenije SPIN