V PRIMERU NESREČE ALI POŽARA KLIČI 112

Javna obvestila

JAVNA OBVESTILA

Oktober - mesec požarne varnosti: Požarna varnost v večstanovanjskih objektih

1. Oktober 2019 ob 15:00

Mesec oktober je mesec požarne varnosti. Letošnja tema je požarna varnost v večstanovanjskih objektih. 

 

 

 • V skupnih prostorih so nameščeni gasilniki, lahko tudi hidranti s poltogo cevjo, sistemi za odkrivanje in javljanje požara, varnostna razsvetljava in podobno. Pomembno je, da so ustrezno vzdrževani.
 • Če opazite, da niso ali da so poškodovani, na to opozorite upravnika.
 • Seznanite se z izvlečkom požarnega reda, ki je izobešen na vidnem mestu, in načrtom evakuacije, če je za stavbo predpisan.

 

 

 • V skupnih prostorih ne kopičite gorljivih snovi (papir, pohištvo, smeti), vnetljivih snovi (barve, laki, goriva) in plinskih jeklenk. Evakuacijske poti, ki vodijo po skupnih prostorih, morajo biti vedno proste in prehodne.
 • Zunanje površine za gasilce niso namenjene parkiranju vozil. Proste in dostopne morajo biti tudi površine ob hidrantih. 
 • V stavbah lahko živijo tudi gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe ter gibalno ovirane osebe, ki bodo ob evakuaciji
  morda potrebovale vašo pomoč. Z njimi in upravnikom se uskladite, komu bo kdo pomagal in na kakšen način.

 

PREVENTIVNI UKREPI

 

 • Pomembno je, da poznate preventivne ukrepe, s katerimi lahko preprečite nastanek požara in ukrepe, s katerimi ga omejite
  oziroma pogasite.

 • Pazite na dogajanje v kuhinji. Prižganega štedilnika, pečice, grelnika vode, fondija, opekača in drugih naprav ne puščajte brez nadzora.

 • Če kadite, uporabite pepelnike iz negorljive snovi.

 • Gospodinjske in druge elektronske naprave izklopite, če jih ne uporabljate.

 • Ne preobremenjujte vtičnic in vodnikov, ko polnite naprave. Elektronske naprave polnite skladno z navodili proizvajalca.

  Zamenjajte poškodovane vodnike, vtičnice, stikala in podobno. 
 • Baterije ali akumulatorje telefonov, računalniške opreme, gospodinjskih naprav, igrač in podobno je treba ustrezno hraniti.

 • Iztrošene baterije ali akumulatorje po prenehanju uporabe odložite na ustrezno zbirno mesto. Pri polnjenju in hranjenju upoštevajte navodila proizvajalca.

 • Vžigalice, vžigalnike in druge predmete, ki lahko povzročijo požar, pospravite na mesto izven dosega otrok.

 • Sveče naj stojijo na trdni in negorljivi podlagi, na primer v negorljivem svečniku. Ne postavljajte jih na prepih ali v bližino gorljivih snovi. Goreče sveče naj se ne stikajo med seboj. Upoštevajte najmanjšo varnostno razdaljo, ki jo predpiše proizvajalec. Sveče naj nikoli ne gorijo brez nadzora.

 • Jeklenk z utekočinjenim naftnim plinom ne shranjujte v prostorih, ki so nižji od okoliškega zemljišča, v prostorih, kjer temperatura
  lahko preseže 40 °C, in v spalnih prostorih.

 • Poskrbite za varnost hišnih ljubljenčkov. Preprečite, da bi grizli vodnike, prevrnili sveče in podobno, saj lahko tako povzročijo požar 

 • Pred odhodom na dopust poskrbite za dodatne ukrepe za zagotovitev varstva pred požarom vašega stanovanja.

 • Če stanovanje oddajate, najemnike seznanite z načrtovanimi ukrepi varstva pred požarom.

 • Priporočamo, da tudi v stanovanje namestite gasilnike, požarne odeje, javljalnike požara in javljalnike ogljikovega monoksida, kjer je to potrebno. 

Seznam vseh obvestil

Gasilsko reševalna služba Kranj

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj, Slovenija

Kontakt

Tel: +386 4 23 75 251

Faks: +386 4 23 75 252

E-mail: info@gasilcikranj.si

  

 

Gasilsa zveza Slovenije SPIN