V PRIMERU NESREČE ALI POŽARA KLIČI 112

Nevarnost pri visokem snegu, poledici in žledu

Nizke temperature, sneg in led lahko povzročijo škodo na objektih in njihovi okolici. Nastanejo ledene sveče, ki ob otoplitvi odpadejo s streh in ogrožajo pešce.

 

Nasveti s področja varnosti:

  • Izogibajte se zadrževanja ob ali pod objekti, s katerih visijo ledene sveče.
  • Ledene sveče so enako nevarne za poškodbe prevoznih sredstev, zato velja enako pravilo – ne parkirajte avtomobila ob objekt, s katerega visijo ledene sveče. 

Gasilsko reševalna služba Kranj

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj, Slovenija

Kontakt

Tel: +386 4 23 75 251

Faks: +386 4 23 75 252

E-mail: info@gasilcikranj.si

  

 

Gasilsa zveza Slovenije SPIN