V PRIMERU NESREČE ALI POŽARA KLIČI 112

Nevarnost in ukrepi pri poplavah

Jesenko deževje lahko ob povečanih nalivih povzroči poplave, ki jih ni mogoče preprečiti. Poplave lahko povzročijo smrtne žrtve, selitev ljudi, škodo okolju in lahko resno ogrozijo gospodarski razvoj.

 

Na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so objavili nekaj nasvetov, napotkov in navodil, ki jih občani potrebujemo, kadar so napovedane poplave.

 

Kako  ravnamo ob napovedi poplave?

 • Opazujte naraščanje vode v vaši okolici ter spremljajte vremensko napoved in vremenska opozorila Agencije RS za okolje.
 • Če lahko, iz kleti in nižjih prostorov umaknite premično premoženje.
 • V okolici hiše zavarujte predmete, ki jih voda lahko odplavi.
 • Živino umaknite v višje ležeče predele in ji pripravite začasno bivališče.
 • S protipoplavnimi vrečami preprečite vdor vode v stavbo (na nivoju, ki je lahko poplavljeno, zavarujte vratne in okenske odprtine, svetlobne jaške, talne sifone ipd.).
 • Če je vaš dom na območju, kjer lahko voda poplavi celotno zgradbo, pravočasno evakuirajte vse dobrine na varno območje k sosedu ali sorodniku. Če za to nimate časa, vzemite s seboj najnujnejše stvari (denar, dokumente, nekaj obleke, nujna zdravila) in se umaknite.
 • Zaprite ventil vodovodnega omrežja in glavni ventil plinovodne napeljave ter izklopite glavno električno stikalo.
 • Vozilo umaknite iz podzemnih garaž in z brežin. Parkirajte ga na mesto, ki je dvignjeno nad območje, ki ga lahko poplavi voda.
 • Upoštevajte navodila pristojnih štabov Civilne zaščite in reševalnih služb.

 

Kako ravnamo med poplavo?

 • Če ste ostali v stavbi na poplavljenem območju, se umaknite v višje nadstropje stavbe. Ob sebi imejte predmet, ki dobro plava in se ga lahko oprimete (avtomobilska zračnica, plastična posoda s čepom, večji kos stiropora ali lesa). Pokličite na pomoč (klic v sili 112). Ponoči svoj položaj reševalcem nakažite s primernimi svetili.
 • Če ste ostali na poplavljenem območju, se poskušajte umakniti na višje ležeče območje, ki ga voda še ni dosegla.
 • Ne poskušajte prečkati vodnega toka, tudi če vam voda sega le do kolen. Vodni tok vas lahko spodnese. Ker je voda motna in onesnažena, ne vidite tal in morebitnih lukenj (npr. dvignjen pokrov kanalizacijskega jaška).
 • Upoštevajte zapore cest in podvozov. Z vozilom ne poskušajte prečkati poplavljenih cest, ker lahko ostanete ujeti v vodni pasti (vodni tok lahko odnese vozilo, vozišče je lahko poškodovano, voda zalije vozilo).
 • Ne približujte se rečnim brežinam, ker so lahko zaradi erozije spodjedene in niso trdne.

 

Preventivni ukrepi ob poplavi so objavljeni tudi na povezavi http://www.sos112.si/slo/page.php?src=pp7.htm.

Gasilsko reševalna služba Kranj

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj, Slovenija

Kontakt

Tel: +386 4 23 75 251

Faks: +386 4 23 75 252

E-mail: info@gasilcikranj.si

  

 

Gasilsa zveza Slovenije SPIN