V PRIMERU NESREČE ALI POŽARA KLIČI 112

Javna obvestila

JAVNA OBVESTILA

Mesec požarne varnosti: Nasveti in navodila pri uporabi gasilnika

11. Oktober 2019 ob 11:55

Za začetno gašenje požara lahko uporabite naprave in priročna gasilna sredstva, kamor spadajo gasilnik, kuhinjska pokrovka, požarna odeja, vedro z vodo, cev za zalivanje, pesek, zemlja in podobno. Z njimi lahko sami pogasite začetni požar in tako preprečite, da bi se požar razširil ter ogrozil življenja in povzročil škodo.

 

Za pravilno in učinkovito gašenje začetnih požarov je treba vedeti, kaj gori in s katero napravo (npr. gasilnikom), sredstvom (npr. požarno odejo, pokrovko) in gasilnim sredstvom (npr. vodo, prahom) lahko najučinkoviteje in varno pogasite požar. Glede na vrsto gorljive snovi ločimo različne razrede požarov, ki so označeni s črkami A, B, C, D in F.


V preglednici je prikazano, katera gasilna sredstva so primerna za posamezne razrede požarov:

 

Izbira, namestitev in vzdrževanje gasilnikov

 

Gasilniki so polnjeni z različnimi gasilnimi sredstvi in so različno učinkoviti. Vrsto gasilnika izberite glede na pričakovani razred požara. Pri izbiri primernih gasilnikov za gospodinjstvo upoštevajte preglednico oziroma se pred nakupom posvetujte z gasilci ali prodajalci. V gospodinjstvih največkrat priporočamo gasilnike na vodo, peno ali ABC-prah.

 

Gasilnike namestite na vidna in lahko dostopna mesta. V gospodinjstvu je priporočljivo namestiti gasilnike v kurilnico, kuhinjo, garažo, delovni prostor, na podstrešje in v druge prostore, v katerih bi lahko prišlo do požara.

 

Gasilnike je treba vzdrževati v predpisanih rokih skladno z navodili proizvajalca. Vzdrževanje in ponovno polnjenje opravljamo v Gasilsko reševalni službi Kranj.

 

Gašenje z gasilnikom

 

Upoštevajte navodila proizvajalcev, ki so na gasilniku. Preberite jih. Če imate možnost, se udeležite prikaza gašenja z gasilniki in poskusite tudi sami rokovati z njimi. S tako pridobljenimi izkušnjami boste ob požaru znali hitro in pravilno uporabljati gasilnik.

 

 

Gašenje z gasilnikom

Upoštevajte navodila proizvajalcev, ki so na gasilniku. Preberite jih. Če imate možnost, se udeležite prikaza gašenja z gasilniki in poskusite tudi sami rokovati z njimi. S tako pridobljenimi izkušnjami boste ob požaru znali hitro in pravilno uporabljati gasilnik.

 

  • Vedno gasite tako, da se je mogoče umakniti.
  • Vedno gasite v smeri vetra.
  • Gasiti začnite na sprednjem robu požara in vsaj tri korake od požara.
  • Gašenje je učinkovitejše, če gasi več oseb hkrati.
  • Iztekajočo vnetljivo tekočino začnite gasiti na mestu, kjer izteka.
  • Po vsakem gašenju poskrbite za ponovno polnjenje gasilnikov in jih namestite tja, od koder ste jih vzeli.

 

Kaj morate storiti, če izbruhne požar

Ostanite mirni! Če niste ogroženi, poskušajte omejiti oziroma pogasiti požar s sredstvi, ki so vam na voljo. Poskrbite za varen umik ljudi in živali. Če ugotovite, da ognja ne morete pogasiti sami, pokličite na številko 112.

 

 

Seznam vseh obvestil

Gasilsko reševalna služba Kranj

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj, Slovenija

Kontakt

Tel: +386 4 23 75 251

Faks: +386 4 23 75 252

E-mail: info@gasilcikranj.si

  

 

Gasilsa zveza Slovenije SPIN