V PRIMERU NESREČE ALI POŽARA KLIČI 112

Javna obvestila

JAVNA OBVESTILA

Mesec požarne varnosti: Intervencijske poti in dostopi za gasilce

21. Oktober 2019 ob 20:00

Intervencijske poti

Poti in površine za gasilce ob stavbah so površine za dostop gasilcev in gasilskih vozil ter drugih intervencijskih služb od cest do stavb.
Med intervencijske površine ter intervencijske poti za dostop do objektov spadajo:
- dostopne poti za gasilce
- dovozne poti za gasilska vozila
- delovne površine za gasilska vozila in 
- postavitvene površine za gasilska vozila.

  • Dostopne poti za gasilce so površine na nivoju terena, ki povezujejo površine v stavbah in zemljišče ob njih s cestami. Mednje spadajo tudi nadkrite površine (prehodi). Omogočajo dostop gasilcem z reševalno in gasilsko opremo do stavb ter delovnih in postavitvenih površin za gasilska vozila ob njih.   
 
  • Dovozne poti za gasilska vozila so utrjene površine na nivoju terena, ki so neposredno povezane s cestami. Lahko so tudi nadkrite. Omogočajo dostop do delovnih in postavitvenih površin za gasilska vozila.
 
  • Delovne površine za gasilska vozila so utrjene površine ob stavbah, ki so povezane s cestami neposredno ali preko dovoznih poti za gasilska vozila. Namenjene so gasilskim vozilom, razlaganju in pripravi opreme za reševanje in gašenje. Delovne površine za gasilska vozila so lahko hkrati tudi postavitvene površine, če izpolnjujejo zahteve za postavitvene površine.   
 
  • Postavitvene površine za gasilska vozila so nepokrite delovne površine na nivoju terena. Namenjene so postavitvi gasilskih vozil, ki so opremljena z lestvami ali dvižno ploščadjo za gašenje in reševanje.  
 
Za hitrejši in lažji dostop v objekt lahko lastnik objekta namesti sodobne sisteme za vstop v objekte, ki omogočajo vstop le gasilski enoti. Priporočamo uporabo univerzalnega gasilskega ključa, s katerim lahko gasilci hitreje izvedemo postopke ob intervenciji.
 

 

Seznam vseh obvestil

Gasilsko reševalna služba Kranj

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj, Slovenija

Kontakt

Tel: +386 4 23 75 251

Faks: +386 4 23 75 252

E-mail: info@gasilcikranj.si

  

 

Gasilsa zveza Slovenije SPIN