V PRIMERU NESREČE ALI POŽARA KLIČI 112

Statistika intervencij

Intervencije

 

Število posredovanj Gasilsko reševalne službe Kranj

 

Tabela 1: Skupno število posredovanj GRS Kranj v letu 2016

 

Področje posredovanja Število intervencij Delež posameznega področja
Požar 148 14,1%
Nesreče z nevarno snovjo - ekološke nesreče 42 4,1%
Prometne nesreče 175 16,9%
Požarni alarmi  52 5,1%
Tehnične intervencije 620 59,8%
Skupaj  1037 100%

 

Slika 1: Skupno število posredovanj GRS Kranj v letu 2016

 

 

Primerjava števila intervencij v desetletnem obdobju 

Tabela 2: Primerjava števila posredovanj GRS Kranj v zadnjih 10 letih

 

Leto

Skupno število posredovanj

2006

645

2007

674

2008

660

2009

712

2010

737

2011

856

2012

744

2013

858

2014

1085

2015

815

2016

1037

 

Slika 2: Primerjava števila posredovanj GRS Kranj v zadnjih 10 letih, vključujoč tendenčno črto

 

Skupno število posredovanj

 

Tabela 3: Primerjava števila posredovanj po področjih posredovanja GRS Kranj v zadnjih 10 letih

 

Leto

 

Požari

Požarni alarmi

Nesreče z nevarno snovjo

Prometne nesreče

Tehnično reševanje

Skupaj

2006

 

24,35

3,26

6,05

30,55

35,82

100

2007

 

21,52

5,79

5,2

31,61

35,91

100

2008

 

17,13

4,25

6,67

29,09

42,88

100

2009

 

22,05

1,83

5,34

25,23

46,35

101

2010

 

16,15

3,94

5,7

23,48

50,75

100

2011

 

22,39

4,62

4,09

12,89

56,78

101

2012

 

18,82

4,71

4,98

20,7

50,81

100

2013

 

14,22

5,13

5,25

20,75

54,67

100

2014

 

11,25

6,09

4,06

12,75

65,9

100

2015

 

13,87

5,65

4,54

17,67

58,29

100

2016

 

14,27

5,01

4,05

16,87

59,78

100

 

Slika 3: Primerjava števila posredovanj po področjih posredovanja GRS Kranj v zadnjih 10 letih

 

Tendenca naraščanja - padanja

 

Intervencije GRS Kranj po področjih posredovanja (vključujoč primerjavo zadnjih deset let)

Požari

 

Tabela 4: Primerjava števila posredovanj GRS Kranj ob požarih v zadnjih 10 letih

 

Leto

Požari

Delež vseh intervencij v %

2006

157

24,35

2007

145

21,52

2008

113

17,13

2009

157

22,05

2010

119

16,15

2011

165

22,39

2012

140

18,82

2013

122

14,22

2014

122

11,25

2015

113

13,87

2016

148

14,27

 

Slika 4: Primerjava števila posredovanj GRS Kranj ob požarih v zadnjih 10 letih, vključujoč tendenčno črto

 

Požari

 

Požarni alarmi

 

Tabela 5: Primerjava števila posredovanj GRS Kranj ob požarnih alarmih v zadnjih 10 letih

 

Leto

Požarni alarmi

Delež vseh intervencij v %

2006

21

3,26

2007

39

5,79

2008

28

4,25

2009

13

1,83

2010

29

3,94

2011

34

4,62

2012

35

4,71

2013

44

5,13

2014

66

6,09

2015

46

5,65

2016

52

5,01

 

Slika 5: Primerjava števila posredovanj GRS Kranj ob požarnih alarmih v zadnjih 10 letih, vključujoč tendenčno črto

 

Požarni alarmi

 

Nesreče z nevarnimi snovmi – ekološke nesreče

 

Tabela 6: Primerjava števila posredovanj GRS Kranj ob nesrečah z nevarnimi snovmi v zadnjih 10 letih

 

Leto

Nevarne snovi

Delež vseh intervencij %

2006

39

6,05

2007

35

5,2

2008

44

6,67

2009

38

5,34

2010

42

5,7

2011

35

4,09

2012

37

4,98

2013

45

5,25

2014

44

4,06

2015

37

4,54

2016

42

4,05

 

Slika 6: Primerjava števila posredovanj GRS Kranj ob nesrečah z nevarnimi snovmi v zadnjih 10 letih, vključujoč tendenčno črto

 

Nesreče z nevarnimi snovmi

 

Nesreče v prometu

 

Tabela 7: Primerjava števila posredovanj GRS Kranj ob nesrečah v prometu v zadnjih 10 letih

 

Leto

Prometne nesreče

Delež vseh intervencij %

2006

197

30,55

2007

213

31,61

2008

192

29,09

2009

201

28,23

2010

173

23,48

2011

136

15,89

2012

154

20,7

2013

178

20,75

2014

138

12,75

2015

144

17,67

2016

175

16,87

 

Slika 7: Primerjava števila posredovanj GRS Kranj ob nesrečah v prometu v zadnjih 10 letih, vključujoč tendenčno črto

 

 

Tehnično reševanje

 

Tabela 8: Primerjava števila posredovanj GRS Kranj ob posredovanjih tehnične narave v zadnjih 10 letih

 

Leto

Tehnično reševanje

Delež vseh intervencij v %

2006

231

35,82

2007

242

35,91

2008

283

42,88

2009

303

46,35

2010

374

50,75

2011

486

56,78

2012

378

50,81

2013

469

54,67

2014

715

65,9

2015

475

58,29

2016

620

59,78

 

Slika 8: Primerjava števila posredovanj GRS Kranj ob posredovanjih tehnične narave v zadnjih 10 letih, vključujoč tendenčno črto

 

Tehnično reševanje

  

Intervencije GRS Kranj glede na časovno obdobje

Intervencije glede na dnevni čas

 

Slika 9: Število intervencij po dnevnem času (leto 2016)

 

Intervencije po urah

 

Intervencije glede na dan v tednu

 

Slika 10: Število intervencij po dnevih v tednu (2016)

 

Intervencije po dnevih

 

Intervencije glede na mesec

 

Slika 11: Število intervencij po mesecih v letu 2016

 

Število intervencij glede na mesec

 

Gasilsko reševalna služba Kranj

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj, Slovenija

Kontakt

Tel: +386 4 23 75 251

Faks: +386 4 23 75 252

E-mail: info@gasilcikranj.si

  

 

Gasilsa zveza Slovenije SPIN