V PRIMERU NESREČE ALI POŽARA KLIČI 112

Statistika intervencij

Intervencije

 

Število posredovanj Gasilsko reševalne službe Kranj

 

Tabela 1: Skupno število posredovanj GARS Kranj v letu 2019

 

Področje posredovanja Število intervencij Delež posameznega področja
Požar 152 19,2%
Nesreče z nevarno snovjo - ekološke nesreče 63 8,0%
Prometne nesreče 142 18,0%
Požarni alarmi  58 7,3%
Tehnične intervencije 374 47,3%
Skupaj  790 100%

 

 

 

 

 

Primerjava števila intervencij 

Tabela 2: Primerjava števila posredovanj GARS Kranj 

 

Leto

Skupno število posredovanj

2006

645

2007

674

2008

660

2009

712

2010

737

2011

856

2012

744

2013

858

2014

1085

2015

815

2016

1037

2017

783

2018

882

2019

790

 

 

 

Tabela 3: Primerjava števila posredovanj po področjih posredovanja GARS Kranj 

 

Leto

 

Požari

Požarni alarmi

Nesreče z nevarno snovjo

Prometne nesreče

Tehnično reševanje

Skupaj

2006

 

24,35

3,26

6,05

30,55

35,82

100

2007

 

21,52

5,79

5,2

31,61

35,91

100

2008

 

17,13

4,25

6,67

29,09

42,88

100

2009

 

22,05

1,83

5,34

25,23

46,35

101

2010

 

16,15

3,94

5,7

23,48

50,75

100

2011

 

22,39

4,62

4,09

12,89

56,78

101

2012

 

18,82

4,71

4,98

20,7

50,81

100

2013

 

14,22

5,13

5,25

20,75

54,67

100

2014

 

11,25

6,09

4,06

12,75

65,9

100

2015

 

13,87

5,65

4,54

17,67

58,29

100

2016

 

14,27

5,01

4,05

16,87

59,78

100

2017

 

18,30

5,07

7,02

20,20

48,70

100

2018   15,30 6,03 7,0 16,20 55,10 100
2019    19.2 7,3 8,0   18,0 47,3  100 

 

Slika 2: Primerjava števila posredovanj po področjih posredovanja GARS Kranj 

 

 

 

Intervencije GARS Kranj po področjih posredovanja 

Požari

 

Tabela 4: Primerjava števila posredovanj GARS Kranj ob požarih 

 

Leto

Požari

Delež vseh intervencij v %

2006

157

24,35

2007

145

21,52

2008

113

17,13

2009

157

22,05

2010

119

16,15

2011

165

22,39

2012

140

18,82

2013

122

14,22

2014

122

11,25

2015

113

13,87

2016

148

14,27

2017

143

18,30

2018 135 15,30
2019 152  19,20

 

 

 

Požarni alarmi

 

Tabela 5: Primerjava števila posredovanj GARS Kranj ob požarnih alarmih 

 

Leto

Požarni alarmi

Delež vseh intervencij v %

2006

21

3,26

2007

39

5,79

2008

28

4,25

2009

13

1,83

2010

29

3,94

2011

34

4,62

2012

35

4,71

2013

44

5,13

2014

66

6,09

2015

46

5,65

2016

52

5,01

2017

45

5,07

2018

56

6,03

2019

58

7,30

 

 

 

 

Nesreče z nevarnimi snovmi – ekološke nesreče

 

Tabela 6: Primerjava števila posredovanj GARS Kranj ob nesrečah z nevarnimi snovmi 

 

Leto

Nevarne snovi

Delež vseh intervencij %

2006

39

6,05

2007

35

5,2

2008

44

6,67

2009

38

5,34

2010

42

5,7

2011

35

4,09

2012

37

4,98

2013

45

5,25

2014

44

4,06

2015

37

4,54

2016

42

4,05

2017

56

7,20

2018

62

7,00

2019

58

7,3

 

 

 

 

Nesreče v prometu

 

Tabela 7: Primerjava števila posredovanj GARS Kranj ob nesrečah v prometu 

 

Leto

Prometne nesreče

Delež vseh intervencij %

2006

197

30,55

2007

213

31,61

2008

192

29,09

2009

201

28,23

2010

173

23,48

2011

136

15,89

2012

154

20,7

2013

178

20,75

2014

138

12,75

2015

144

17,67

2016

175

16,87

2017

158

20,02

2018

143

16,20

2019

142

18,0

 

 

Tehnično reševanje

 

Tabela 8: Primerjava števila posredovanj GARS Kranj ob posredovanjih tehnične narave 

 

Leto

Tehnično reševanje

Delež vseh intervencij v %

2006

231

35,82

2007

242

35,91

2008

283

42,88

2009

303

46,35

2010

374

50,75

2011

486

56,78

2012

378

50,81

2013

469

54,67

2014

715

65,9

2015

475

58,29

2016

620

59,78

2017

381

48,07

2018

486

55,10

2019

374

47,30

 

 

   

Intervencije GARS Kranj glede na časovno obdobje

Intervencije glede na dnevni čas

 

Slika 3: Število intervencij po dnevnem času (2019)

 

 

Intervencije glede na dan v tednu

 

Slika 4: Število intervencij po dnevih v tednu (2019)

 

 

Intervencije glede na mesec

 

Slika 5: Število intervencij po mesecih (2019)

 

 

Gasilsko reševalna služba Kranj

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj, Slovenija

Kontakt

Tel: +386 4 23 75 251

Faks: +386 4 23 75 252

E-mail: info@gasilcikranj.si

  

 

Gasilsa zveza Slovenije SPIN